Să învățăm ceva nou

29.04.2021

Cu siguranță am avut cu toții momente când ne-am dorit să devenim avocați pentru a face dreptate în lume. Filmele ne-au dat un imbold în această direcție! Pentru cei care învață mai ușor prin ascultare, m-am gândit că ar fi utile înregistrările  cu tematica din legile găsite într-un concurs de ocupare a funcției de ”grefier-arhivar”:

1. Activitatea grefierului-arhivar prevăzută de dispozițiile art. 63 din R.O.I.I.J.. 

2. Activitatea de arhivă și registratură, potrivit dispozițiilor art. 67-70 din R.O.I.I.J..

3. Evidența activității instanței astfel cum este reglementată de dispozițiile art. 83-87 din R.O.I.I.J..

4. Raporturile de serviciu cu publicul, potrivit dispozițiilor art. 88-93 din R.O.I.I.J..

5. Înregistrarea și repartizarea cererilor adresate instanțelor, circuitul dosarelor, conform dispozițiilor art. 94-113 din R.O.I.I.J..

6. Înregistrarea căilor de atac și înaintarea dosarelor instanțelor de control judiciar, art. 132-137 din R.O.I.I.J..

7. Circuitul dosarelor după soluționarea căilor de atac - art. 146-147 din R.O.I.I.J..

8. Îndatoririle și răspunderea personalului auxiliar de specialitate, conform dispozițiilor art. 82-86 din Legea nr. 567/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

9. Citarea și comunicarea actelor de procedură art. 153, 163-173 Cod procedură civilă.

9.1. Citarea și comunicarea actelor de procedură (art. 257-264 Cod procedură penală). Termenele (art. 268-271 Cod procedură penală). Modificarea actelor procedurale și înlăturarea unor omisiuni vădite (art. 277-279 Cod procedură penală), amenda judiciară (art. 283-284 Cod procedură penală). 

© 2020 Blogul ”Spirit Creativ”. Toate drepturile rezervate.
Creat cu Webnode
Creați un site gratuit! Acest site a fost realizat cu Webnode. Creați-vă propriul site gratuit chiar azi! Începeți